top of page

Privacybeleid

STRIKKS designer knits – Versie 3 – 23-08-2023

STRIKKS, gevestigd aan Fort Willemweg 13, 6219 PA, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je leest de privacyverklaring van STRIKKS. We zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door STRIKKS verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring kunnen verbeteren. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STRIKKS. Je dient je ervan bewust te zijn dat STRIKKS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

STRIKKS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

STRIKKS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@strikks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

01. DOELeinden

Voor de volgende doeleinden wordt er door STRIKKS persoonsgegevens verzameld:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– STRIKKS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het verwerken van online bestellingen 
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst of wanneer je een breicursus in onze webshop boekt, vragen we je om je volledige persoonsgegevens. Dit doen we om je bestelling af te handelen en om de koopovereenkomst die dan tot stand komt administratief te kunnen verwerken. 
Naast je persoonsgegevens als je naam en adres, ontvangen wij ook gegevens aangaande je betaling. Omdat betalingen verricht worden via Mollie, ontvangt STRIKKS geen volledige bankgegevens.

Het versturen van nieuwsbrieven
STRIKKS stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van STRIKKS. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Bijvoorbeeld tijdens een evenement of het bijwonen van een cursus.

Wanneer je met ons contact opneemt
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met STRIKKS via het formulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving van je vraag.

Analytics

De website van STRIKKS verzamelt gegevens om deze te kunnen verbeteren. Dit gebeurt d.m.v. Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. 

02. ontvangers

STRIKKS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STRIKKS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die STRIKKS ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v. de volgende partijen en/of dienstverleners:

 

Mollie
Via Mollie worden betalingen verwerkt wanneer je een order in onze webshop plaatst. Mollie laat ons weten wanneer en met welke methode jij betaald hebt en dit wordt vervolgens door STRIKKS met administratieve verwerkt en opgeslagen. 

WIX
De online lessenreeks van STRIKKS staat op de servers van WIX. Met hen hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. Wanneer je je aanmeldt voor de online lessenreeks en vervolgens een persoonlijk profiel aanmaakt waarmee je toegang krijgt tot de lessenreeks, komen de gegevens die je hierbij hebt ingevuld op deze servers te staan.

WPManagement
De website (www.strikks.nl) en e-mail van STRIKKS (info@strikks.nl) wordt gehost bij WPManagement. Wanneer je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van WPManagement. 

Shoppagina.nl
De webshop van STRIKKS (www.shop-strikks.nl) wordt gehost bij Shoppagina.nl. Met hen hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. 
Wanneer je een bestelling plaatst, komen de gegevens die je hierbij ingevuld hebt op deze servers te staan.

03. periode van opslag

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door STRIKKS, maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Online bestellingen/ boekingen
We zijn bij wet verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. Gedurende deze termijn zullen je gegevens op facturen en andere administratieve overzichten voorkomen. Na deze bewaartermijn dragen wij er zorg voor dat we dit op een zorgvuldige manier zullen vernietigen. 

Persoonlijke omgeving website

Indien je een profiel aanmaakt op onze website voor bv. het kunnen volgen van een online lessenreeks heb je zelf zeggenschap over hoe lang je je profiel in stand houdt. Je kiest er zelf voor of en wanneer je je persoonlijke omgeving opheft. 

Het versturen van nieuwsbrieven
Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp en/of WIX. We slaan deze gegevens voor onbepaalde tijd op. Je kunt je namelijk op een ieder moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@strikks.nl.

E-mails
Op het moment dat je contact opneemt met STRIKKS via mail, dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en/of e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door STRIKKS of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar STRIKKS. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten en niet meer.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van STRIKKS privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Indien je een persoonlijk profiel aanmaakt, dien je er zelf zorg te dragen dat alleen jijzelf toegang hebt middels de door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van STRIKKS privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Je dient zelf goede zorg te dragen voor je eigen apparaten en software waarop/ waarmee je inlogt op de website van STRIKKS.

05. JOUW rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STRIKKS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@strikks.nl.  

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijde de gegevens op te vragen die bij STRIKKS zijn bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met STRIKKS. Je krijgt dan vervolgens een overzicht van je gegevens toegestuurd. Als je wil weten wat er binnen je profiel is opgeslagen, dan log je in op deze website en je klikt op 'mijn profiel'. 

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail. Gegevens die in je eigen profiel niet kloppen, kun je aanpassen door in te loggen met de door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Recht op wissen van gegevens
Wil je dat je gegevens niet langer bij STRIKKS vastgelegd zijn? Dan heb je het recht dat wij je gegevens verwijderen. Wil je niet langer een profiel op deze website hebben? Of wil je bepaalde informatie die je zelf op dit profiel opgeslagen hebt verwijderen, dan kun je dit zelf ten alle tijde verwijderen door in te loggen met de door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Recht op het indienen van een klacht
STRIKKS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op deze pagina.

Bezwaar gegevensgebruik
Wil je niet dat STRIKKS je gegevens gebruikt? Dan kun je hiertegen bezwaar maken.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@strikks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

06. plichten

STRIKKS verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail en webshop. Je gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

 

De gegevens die we verplicht stellen om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden en afleveren van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en je adres om je bestelling te verwerken of te verzenden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan STRIKKS de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens te delen met andere dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

STRIKKS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer STRIKKS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van STRIKKS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

07. geautomatiseerde besluitvorming

STRIKKS neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STRIKKS) tussen zit.

08. Cookies, of vergelijkbare technieken

STRIKKS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

STRIKKS designer knits
Fort Willemweg 13
6219 BA Maastricht

KvK 88872661
BTW NL004667899B70

 

Maartje Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van STRIKKS. Zij is te bereiken via info@strikks.nl.

bottom of page